Tag-arkiv: solarier

Kender du Rudersdals nye solariepolitik?

– af Axel Bredsdorff (L)

For et lille år siden rejste LokalListen spørgsmålet om det var i overensstemmelse med Rudersdals sundhedspolitik, at kommunen tilbød notorisk sundhedsfarlige solarier i kommunale svømmehaller. Det mente et flertal i kommunalbestyrelsen at det var! Fra flere partier blev det nævnt, at solarier slet ikke var så farlige, og at det da var folks egen sag! Det første udsagn i direkte modstrid med al sagkundskab på området, – det andet noget sludder. Efter samme argumentation skulle kommunen også tilbyde kommunal piercing og tatovering! LokalListen foreslog at de kommunale svømmehalssolarier blev pillet ned, da de i bedste fald kun bidrager til at skaffe kommunen indtægter. Kommunen bør signalere overfor borgerne, at vi ikke vil opfordre til at udsætte sin krop for UV-bestråling, med mindre det er lægeordineret, og så findes der andre steder man kan få den slags behandlinger under lægeligt kontrol.

Sådan gik det så ikke: Et flertal med Venstre i spidsen foreslog, at kommunen opretholdt solarierne, men forbød unge under 18 år, at bruge dem! Vi spurgte forsigtigt, hvordan man havde tænkt sig at efterleve denne beslutning, da man jo dårligt kan være bekendt at belure solariergæsterne for at skønne deres alder.
– “Det finder vi nok ud af“, var svaret. Og det var korrekt.
Går man ind i en kommunal svømmehal, kan man midt mellem 13 andre opslag om alt mellem himmel og jord og diverse opfordringer til at deltage i ditten eller datten stævne eller sportsgren, være heldig at finde en undseelig A3-side, der forkynder at solarier er meget farlige, og derfor slukker vi dem ikke i Rudersdal, men forbyder dem for unge under 18 år! Så kan de unge vel forstå det.

Den advarende tekst, og aldersreglen skiltes der ikke med i nærheden af solarierne – hverken indenfor eller på døren udenfor. Moral er godt – men dobbeltmoral er dobbelt så godt.

LokalListen mener fortsat at al lægefaglig sagkundskab taler for at kommunale betalingssolarier ikke er en del af vores sundhedspolitik!

Flertallet ønsker fortsat at kommunen tilbyder farlige stråler

Det står klart efter at kommunalbestyrelsen behandlede LokalListens forslag til ikke at fortsætte med at tilbyde solarie-solbadning i de kommunale svømmehaller.
Under debatten lagde LokalListens ene medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Axel Bredsdorff vægt på at der i dag er videnskabelig dokumentation for at UV-bestråling fra solarier er særdeles kræftfremkaldende, og at risikogruppen især er de unge, der efter LokalListens efterretninger er flittige brugere af solarierne. Dokumentationen for solariers kræftfremkaldende virkning findes i rigeligt mål fra Kræftens Bekæmpelse, og ingen – hverken herhjemme eller i udlandet – har stillet spørgsmålstegn ved denne forskning.
Der er med hudkræft tale om en meget alvorlig folkesygdom, som skønnes at have lige så mange dødsfald på samvittigheden som lungekræft. Samtidig er antallet af hudkræfttilfælde i Danmark næsten 3-doblet i løbet af de sidste 20 år.” sagde Axel Bredsdorff under forelæggelsen. “Vi kan derfor slet ikke se at tilbud om solarier skal indgå i vores meget sundhedsorienterede kommunes tilbud til sine raske borgere!”
Det er yderligere problematisk, at der overhovedet ikke ét eneste sted informeres om faren ved brug af solarier. Kommunen har indskrænket sig til at skrive at man ikke skal kigge direkte ind i rørene! Det kan man ikke kalde retvisende information. der burde står: Den direkte vej til Hudkræft!
Kigger vi ud over det ganske land, er der mange kommuner der har forstået budskabet fra sagkundskaben og de har naturligvis fjernet solarier som en del af den kommunale service.” fortsatte Axel Bredsdorff. det samme ser vi ske i udlandet og blandt et flertal i Folketinget er der også tanker fremme om at begrænse de offentlige solarier. der bruges i øvrigt millioner af skattekroner på at gennemføre kampagner om at beskytte sig mod solen. “Så hvad tøver vi på? Pointen er, at da vi installerede de kommunale solarier var forskningen ikke så éntydig, som den er i dag. Nu er vi imidlertid klogere, og det kræver at vi er konsekvente, hvis vi vil kalde os en sundhedskommune“, sluttede Axel Bredsdorff.
LokalListens forslag fik støtte fra Konservative, Socialdemokratiet og Liberal Alliance, mens Radikale og Venstre gik imod. Deres argument var, at de “principielt var imod forbud!” og “at borgerne godt selv kan træffe deres valg”. Hvorefter de foreslog et forbud: Nemlig forbud mod at personer under 18 år benyttede solarierne i kommunens haller!
LokalListens forslag blev nedstemt af B og V, mens deres alternative forbud blev vedtaget efterfølgende.

LokalListen glæder vi os over at vi fik lidt ud af vores forespørgsel, og vi glæder os især til at se hvordan forvaltningen vil sikre at personer under 18 år ikke benytter solarierne! Skal der gennemføres en kontrol af sygesikringskort, stikprøvekontrol under solbadningen eller afleveres dna-tests?”

spørges der retorisk?