Tag-arkiv: søllerød

Hvorfor LokalListen? – fem kandidater fra Søllerød har et bud

En række borgere fra den gamle Søllerød Kommune stiller op for LokalListen. Og er stolte af det!

De bor i Nærum, Trørød, Søllerød og Dronninggårdkvarteret. De hedder Turid Nolsøe, Edda Heinskou, Birgitte Rasmussen, Svend Broberg og Anna Scharling Brun – hhv. fysioterapeut, strategisk rådgiver, sygeplejerske og gymnasielærer. Vi har spurgt dem hvorfor.

– Hvordan er I havnet som kandidater for LokalListen? Spørgsmålet får dem til at tale uafbrudt i flere timer. Om legepladser, institutioner og skolebusser. Om demenspolitik og ældres behov. Om miljø, grundvand, kultur, økonomi, ansvarlighed … Om at gøre Rudersdal til foregangskommune. Og meget mere.

Sund fornuft
Alle har deres mærkesager. Den røde tråd er sund fornuft og behovet for at skabe sammenhæng i dialog med de berørte. Hvorfor skærer kommunen ned på adgangen til skolebusser, når den ikke vil lave sikre skoleveje, så børnene kan cykle selv? Hvorfor tales der så meget om, at børn skal være aktive, når sportsklubberne mangler faciliteter? Hvorfor kan ældre ikke komme til forebyggende træning i et trygt miljø uden visitation? Hvorfor tænkes der ikke mere på vores vådområder? Hvorfor tænkes der ikke mere langsigtet?

Miljøaktivister
Jeg prøver, at afbryde: – “Men er LokalListen ikke gamle miljøaktivister fra 68-oprøret?” Højt latterbrøl! Vi var jo ikke født den gang eller kun få år gamle, lyder det fra flere af dem. Og se bare på Maria Steno, der er da ikke meget 68 flipper over hende. De fem kandidater er alle fascinerede af mangfoldigheden i LokalListen. Trods forskellighederne hen over det politiske spektrum er der en dyb gensidig respekt og en stærk fælles sag.

LokalListen er en holdning
Prøver en sidste gang: Jamen, er LokalListen ikke for dem ovre i Birkerød? Kunne I ikke gå ind i et etableret parti? Men nej igen. Selv om LokalListen kom med ind i den nye kommune fra Birkerød, er det ifølge de fem fra det gamle Søllerød nok den gruppe i kommunalbestyrelsen, der tænker mest på kommunen som en helhed. Og for dem er LokalListen den eneste mulighed for at gøre en reel forskel. LokalListen har en anden tilgang til politik end de etablerede partier. LokalListen er et værdifællesskab. En lyst til åbenhed og oprigtig dialog, hvor andre partier altid binder sig til at føre flertallets politik, når de konstituerer sig efter valget.

Det grønne og menneskene
De elsker alle den grønne kommune, og alle nævner også menneskene, der bor her. Hjælpsomheden, venligheden. Rudersdal er en kommune med enorme ressourcer, siger de, og understreger straks, at det ikke betyder en åben kommunekasse. Det er de menneskelige ressourcer, de har i tankerne. Den enorme viden og det store overskud hos dem, der lever her. De er overbeviste om, at mange flere kunne engageres i kommunens fremtid, hvis de blev taget alvorligt og hørt.

Man begynder at forstå, hvorfor de stiller op for LokalListen. Og ønsker dem held og lykke.

Interview: Claus Eriksen, Holte