Tag-arkiv: svend broberg

Faskiner eller ej?

Rudersdal én kommune eller er den stadig Birkerød ctr. Søllerød? Birkerød havde den fornuftige ordning, at den ved ny- og tilbygning krævede at tagvandet blev afledt til faskine og ikke til kloaknettet, mens Søllerød ikke krævede dette, således at ved kraftige regnskyl blev kloaknettet i Søllerød mere overbelastet og større mængder regnvand blandet med husspildevand ledt ud i søer og vandløb. Birkerød blev sammensluttet med Søllerød for nogle år siden, men den nu fælles administration opretholder forskellen mellem de to områder, således at der i Rudersdal Nord kræves faskinetilslutning, medens dette ikke kræves i Rudersdal Syd. “Hvorfor denne forskel?“, Svend Broberg