Tag-arkiv: thomas n. feldborg bruun

Hvor uanstændig kan man være?

Thomas N. Feldborg Bruun fra bestyrelsen har skrevet et indlæg omkring håndteringen af afskedigelsen af lederen på Bistrupskolen. Indlægget er bragt som læserbrev i en forkortet udgave i Rudersdal Avis i dag, og kan læses her.

Bistrupskolen i Birkerød

Bistrupskolen i Birkerød

I går kunne jeg i Frederiksborg Amts Avis læse, at kommunen har indgået en “gensidig aftale om fratræden” med skolelederen på Bistrupskolen. Det vælger man at gøre dagen efter, at lærerne er vendt tilbage efter fire ugers lockout. Og meddelelsen blev givet i 10-frikvarteret – hvorefter lærerne kunne gå tilbage til deres klasser. Selvsagt chokerede.
At man overhovedet kan finde på at gøre det i skoletiden, og ikke på et lærermøde efter skoletid, vidner om en total mangel på respekt og indføling. Og et helt utrolig ringe lederskab fra skolechefens side.
Årsagen til afskedigelsen fremgår ikke af artiklen, men fra folk omkring skolen lyder det, at den formelle årsag bunder i, at skolelederen ikke havde fået styr på et underskud på skolen. Et underskud hun havde arvet fra før sin ansættelse. Udfordringen med at komme det til livs, har formentlig været en stor mundfuld, da der samtidig har (og stadig er) en stor ombygning igang på skolen.
Såvidt den formelle årsag. Den mere uformelle går på, at hun var kommet i “bad standing” hos skolechefen, da hun på et tidspunkt havde været i pressen og udtalt som omkring den manglende renovering af skolen (som så efterfølgende kom i gang). Det gør man åbenbart ikke ustraffet i Rudersdal.

Tilbage står en rystet medarbejdergruppe, som i disse dage har skullet finde et nærmest ikke-eksisterende overskud frem efter fire ugers lockout. Det er simpelthen en uanstændig behandling af dem.
Og forældrene? De burde ryste på hovedet. Men forhåbentlig bakker de også op om deres børns undervisere, som lige nu kan have lidt svært ved at se meningen med det hele.

Skateranlæg ved Birkerød Idrætscenter

Af Thomas N. Feldborg Bruun, LokalListens bestyrelse og Maria Steno, medlem af kommunalbestyrelsen for LokalListen, medlem af Kultur- og fritidsudvalget.

Skateranlæg fra USA.Endelig udformning for banen i Birkerød er ikke besluttet endnu.

Skateranlæg fra USA.
Endelig udformning for banen i Birkerød er ikke besluttet endnu.

På det seneste møde i Kultur- og fritidsudvalget besluttede udvalgets medlemmer, at der skal arbejdes videre med konkrete tiltag, som vil betyde en styrkelse af de såkaldt ”selvorganiserende” aktiviteter i kommunen. Det betyder bl.a., at der bag ”volden” ved Birkerød Idrætscenter tænkes anlagt et skateranlæg og en multibane og at der i Nærum eller Vangebo-området placeres en streetbane.
For LokalListen er det særdeles glædeligt at denne form for idrætsleg styrkes i de bynære miljøer – til glæde for de rigtig mange unge, som hidtil har været henvist til mere eller mindre egnede steder rundt om i kommunen. Det videre arbejde i Kultur- og fritidsudvalget indeholder desuden et ønske om at placere flere indretninger rundt om i bybilledet, ved skolerne o. lign. med et aktiverende fokus som målsætning. Dette vil være medvirkende til at opfylde en af LokalListens vigtigste ambitioner: At Rudersdal ikke ”kun” bliver Danmarks bedste bokommune – men også den bedste kommune at leve i.

Indlæg bragt i Rudersdal Avis d. 25. januar 2013.

LokalListen skaffer 2 mia. kr. til nye anlæg

Thomas N. Feldborg Bruun

Thomas N. Feldborg Bruun, LokalListen

Overskriften er måske lige at spænde buen, men der er – lidt – om snakken.
For i starten af januar lavede vores medlem af bestyrelsen, Thomas N. Feldborg Bruun, et indlæg på sin hjemmeside omkring det kommunale selvstyre – eller mangel på samme. For hvordan kan man på den ene side tale om decentral ledelse – og i samme sætning tilføje ordene central styring?
Lidt af en selvmodsigelse.
Sidst i indlægget gav han følgende opfordring:

“…Et godt sted at starte ville være, at man gav kommunerne lov til selv at vurdere, hvilke anlægsprojekter der skal sættes i gang. Mange har pengene til det, men den af Christiansborg dikterede økonomiske ramme tillader det ikke. En skam. Både i forhold til borgerne og i forhold til, at netop bygge- og anlægsbranchen ville nyde godt af det – og dermed også beskæftigelsen.

Så kære Christiansborg-politikere: Løsn tøjlerne – så er jeg sikker på, at kommunerne og deres utrolig dygtige medarbejdere nok skal leve op til ansvaret. Men det kræver, at man giver dem det. Ansvaret.”

Indlægget sendte han for sjov som et link til indenrigsminister Margrethe Vestager på Twitter, som var så flink at svare. Hun var vist ikke helt enig i alle aspekter, men 14 dage senere gav hun KL lov til at overflytte 2 mia. kr. fra “ubrugte” (sparede) driftmidler til…anlæg!
Er der tale om en tilfældighed? Næppe. I LokalListen er vi overbeviste om, at der er en sammenhæng.
Læs indlægget i sin helhed med Vestagers kommentarer her.

Børnehaver: K’s ønske om mangfoldighed klinger hult

Af Thomas N. Feldborg Bruun, medlem af bestyrelsen for LokalListen i Rudersdal. Indlæg bragt i Frederiksborg Amts Avis d.  1. nov. 2012.

I Frederiksborg Amts Avis d. 30. okt. 2012 kan man læse om Konservatives Mikkel Barnekows Ramsussens frustrationer omkring Masterplanen. En masterplan som tilsyneladende vægter en nærmest monopolistisk ensretning af dagtilbudet på bekostning af mangfoldigheden. Mikkel Barnekow Rasmussen ærgrer sig bl.a. over, at private tiltag har det svært i Rudersdal Kommune.

Men: Hvis Konservative virkelig ønsker mangfoldigheden, så klinger det noget hult, når den uundgåelige følge af Masterplanen netop er en ensretning – og Masterplanen har Konservative selv stemt for.

En del forældre ønsker derimod en højere grad af valgfrihed, siden ønsket om private institutioner nu blomstrer op. Et ønske som er opstået i kølvandet af, at de små institutioner langsomt, men sikkert, er ifærd med at forsvinde fra kommunen.

Et andet modsætningsforhold til Konservatives pludselige ønske om mangfoldighed, står at læse i sidste referat fra Børne- og Skoleudvalget. Her stemte Konservative – og Venstre i øvrigt – for at lukke Natur- og Skovbørnehaven ved Sjælsø. Om noget et dagtilbud, som gjorde udbuddet mangfoldigt.

Begge mine børn gik i denne unikke børnehave, som var så særlig, at de for år tilbage modtog besøg fra Japan: De måtte bare vide noget om denne helt specielle børnehave, hvor børnene færdedes ude året rundt – enten ved skov og strand eller ved den institution, som udmærkede sig ved det manglende hegn. Forleden nævnte min nu 11 årige datter, da vi var ved at lave klatkager derhjemme: “Jeg kan huske, at vi lavede klatkager i Skovbørnehaven – oppe på toppen af Maglebjerg…”. Og det gjorde de. Sammen med mange andre ting, i øvrigt. Dét er – og var – noget særligt. Noget som skilte sig ud fra mængden af helt almindelige børnehaver. Det er slut nu med bl.a. Konservatives hjælp – påtrods af indvendinger i forbindelse med høringerne forud for lukningen.

Så meget for mangfoldigheden.

Ødelæg ikke noget unikt!

Af Thomas N. Feldborg Bruun, medlem af bestyrelsen for LokalListen i Rudersdal. Bragt i Rudersdal Avis d. 2. okt. 2012.

Natur- og skovbørnehaven v. Sjælsøhallen.

Man kunne d. 28. september 2012 læse i Rudersdal Avis, at politikerne i Børne- og skoleudvalget påtænker at sammenlægge Natur- og Skovbørnehaven i Birkerød med Kastaniebakken. Ambitionen er ifølge formanden fra udvalget, Daniel E. Hansen (V), at skabe flere skovbørnehavepladser – og samtidig tage et faldende børnetal med i kalkulen. Alt sammen i tråd med ”masterplanen” for området.

Det lyder jo meget godt – men det er det ikke!
Mine egne børn gik selv i Natur- og Skovbørnehaven. Først hvor den lå på Sjælsøskolen –  sidenhen på sin nuværende placering ved Sjælsøhallen – dengang stadig en kl. 8-15-institution. En fantastisk tid for dem.
Og lad mig slå fast med det samme: Natur- og Skovbørnehaven var og er unik. Unik på grund sin placering lige ud til istidsslugten ved Sjælsø – uden hegn eller andet til at ”holde” på børnene: De ved alle hvor grænsen går!
Unik med sine klatretræer – uden faldunderlag. Og unik på grund af sin størrelse.

Men kapaciteten skal altså udvides, fordi børnehaveformen (helt forståeligt) er populær. Der er bare den hage ved det, at en sammenlægning med en traditionel institution netop ikke giver mere skovbørnehave. Tværtimod. Det vil afmontere den Natur- og Skovbørnehave, vi kender i dag, for rammerne i en traditionel institution er ikke til det. Og det bliver ikke automatisk en skovbørnehave, blot fordi man får muligheden for en tur i skoven med rygsæk. Der er rammerne til forskel.

Formanden for Børne- og skoleudvalget lover – naturligvis – at lytte til de frustrerede forældre, og læse deres høringssvar med interesse. Hvis det giver de implicerede mindelser om forløbet omkring Kajerødskolens lukning, så er det helt forståeligt: Det blev ”lyttet”, men beslutningen var reelt taget for længst.

I LokalListen har vi som sådan ikke noget imod store og sammenlagte institutioner. Men vi lægger vægt på, at der også findes et differentieret udvalg af store som små institutioner med plads til særlige, unikke karakteristika – som Natur- og Skovbørnehaven.