Tag-arkiv: trafiksikkerhed

Stibroen over banen er kun en del af løsningen

Axel Bredsdorff (L)medlem af Byplan- og Teknik-og Miljøudvalget, skriver:

Axel Bredsdorff (L)

Som et plaster på såret efter nedlæggelsen af Kajerødskolen, bliver der i 2013 etableret en kombineret gang og cykelbro over jernbanen ved Tornevangsvej/Birkerød Parkvej. Hertil en afsætningsplads med plads til 12-15 biler på den ryddede grund Tornevangsvej 5. Tanken er at elever fra Kajerødskolens distrikt nu skal benytte denne bro, sammen med forældre til fods eller alene på cykel. Hele herligheden kan laves for 7,2 mio. kr, og lad mig understrege: Intet politisk parti ville kunne holde til at stemme ”Nej!” til dette forslag, da det af skolelukningspolitikerne var lagt frem som en klar forudsætning for Kajerødskolens lukning. Vi har i LokalListen derfor bidt al skam i os, og også stemt for projektet. Men vi stiller os mere skeptiske overfor om hvor meget denne bro alene løser.
Vi forudser, at en stor del af forældre til børn i 0.-3. klasse fortsat vil køre deres børn direkte til skolen via Kajerødvej – Bregnerødvej/Mosevangen. Vi forudser ligeledes, at rigtig mange større elever vil vælge at cykle på de cykelstier, der vil stå færdige langs Tornevangsvej allerede i 2012 og derfra over den usikre Kajerødbro ved stationen eller køre gennem underføringen længere nord på ved Tornevangsvej/Pilegårdsparken. Endelig vil vi også udtrykke en vis bekymring over hvordan trafikafviklingen om morgenen omkring krydset Tornevangsvej/Ludvig Jensensvej vil foregå. Vi har naturligvis stor tillid til at den nye skole vil gøre alt for at løse den trafikmæssige og pædagogiske udfordring der ligger implicit i dette projekt, men vi mener også at der skal tænkes videre:

  • en udvidelse af Kajerødbroen med cykelstier er fortsat vigtig, hurtigst muligt
  • en gennemførsel af forslaget om at lave ”kanaliseret” kørsel på strækningen Kajerødvej – Bregnerødvej/Mosevangen skal også fremmes mest muligt.

Ellers står vi tilbage med følgende facit: Duemosevejs forlængelse til Farum medførte at trafikintensiteten på Bregnerødvej/Kajerødvej blev næsten fordoblet, og en skolenedlæggelse har så yderligere bidraget til at øge trafikbelastningen gennem kommunens smalleste og mest usikre trafikvej.

Vasevej – en vindersag?

Axel Bredsdorff (L)
medlem af Byplan- og Teknik-og Miljøudvalget.

Vasevej i retning mod Holte.

I over 20 år lykkedes det ikke Birkerød at gøre Frederiksborg Amt begribeligt, at Vasevej var en alt, alt for farlig vej for cyklister. Ved kommunesamlingen mellem Søllerød og Birkerød blev Vasevej en kommunal vej. At få sikret cyklisterne på Vasevej var derfor en ”ren vindersag”. Nu skulle man ikke spørge nogen, og man kunne vælge det projekt, som gav den optimale løsning for de bløde trafikanter. Ulykkesfrekvensen for bilisterne var allerede markant nedbragt da Amtet etablerede bump og hastighedsvisning på kørebanen, så nu var det kun cyklisterne, der skulle sikres.
Da vi i Teknik- og Miljøudvalget behandlede de forskellige løsningsforslag, var der enighed om at trygheden for de bløde trafikanter var det vigtigste. Men gradvist gennem projektets kvalificering viste det sig, at det ikke kun var tryghed, der var vigtigt, og pludselig blev det på borgermødet formuleret, at også ”øget fremkommelighed”, var målsætningen! Og da vi så skulle forholde os til de forskellige alternativer, var det ”fremkommeligheden”, der vandt. Nu skulle kørebanen for bilisterne rettes mere ud, bakkerne jævnes mere ud, og at det så betød store indgreb i den fredede natur betød tilsyneladende mindre. Her måtte vi fra LokalListen stige af. Vi ønskede at bevare den oprindelige vejføring, at minimere indgrebet i det fredede område, og at sikre at hastigheden ikke blev øget på vejen. Derfor sagde vi ”Nej” til forslaget, der ikke alene ville betyde øget hastigheden for bilerne, øgede anlægsomkostninger men også store indgreb i vådområderne.

Det er stadig helt uforståeligt, at et flertal i byrådet ønsker at bruge alt for mange anlægskroner på at lave en Vasevejsløsning, der vil ødelægge naturen i området, forøge hastigheden på vejen, og betyde alvorlige indgreb i de private parceller i området.
Men som sagt: Cykelstien, der er et selvstændigt projekt uden relevans for bilvejen, støtter vi fuldt ud. Havde man fra byrådsflertallets side lyttet til indsigelserne – på samme måde som det skete for 10 år siden, da Amtet ville bruge millioner på at rette Ravnsnæsvej ud – ville man have fravalgt det dyre og miljøbelastende alternativ. Der er ikke til nu kommet ét eneste argument for at rette Vasevej ud, og alligevel fastholder flertallet løsningen.

En ren ”vindersag” er blevet til en ren ”tabersag”…