Tag-arkiv: valget 2009

Venstre taber valget – men ydmyger sine venner

Der var kun ét alternativ til Fabrin!

LokalListen gik til valg på at bryde Venstres absolutte flertal. Det lykkedes over al forventning. LokalListen sagde også, at vi var det eneste reelle alternativ til Fabrin. Det var sandt.

LokalListen glæder sig først og fremmest over det gode valgresultat, som brød Venstres absolutte flertal. Forhåbentlig vil det udmønte sig i en mere åben politisk dialog, hvor borgerne bliver hørt. Det vil tiden vise. Dernæst beklager LokalListen, det ikke var muligt at samle de andre partier i en ny mere ligeværdig konstituering. Men det viste sig hurtigt, at Konservative ville pege Fabrin som borgmester ligesom partiet i øvrigt havde gjort det gennem hele valgkampen.

Lokallisten Rudersdal tog derfor kontakt til borgmester Erik Fabrin for at få et møde vedrørende konstitueringen. Efter at Venstre havde mistet sit totale flertal, så vi en mulighed for et mere åbent samarbejde. Vi ønskede at tage medansvar som det næststørste parti. Mødet mellem Venstre og LokalListen blev gennemført torsdag den 19. november. Aftalen blev, at Venstre ville vende tilbage, når de havde forhandlet med de øvrige partier. Det blev meddelt Lokallisten Rudersdal telefonisk fredag eftermiddag, at konstitueringen var gennemført af de øvrige partier, og “at der ikke var noget at forhandle om forLokalListen”. Det tager vi til efterretning.

Resultatet er en konstituering på Venstres præmisser – trods den massive tilbagegang. Venstre besætter fire ud seks udvalgsformandsposter (mod tre ud af seks i dag).LokalListens 19 procent af vælgerne bliver holdt udenfor konstitueringen.

LokalListens Maria Steno udtaler som reaktion på konstitueringen:

– ”Vi glæder os først og fremmest over Venstres absolutte flertal er brudt. Men det ærgrer os, at partierne udenom Venstre ikke har udnyttet muligheden for at få mere indflydelse. Vi havde i første omgang gerne set en alternativ konstituering. I anden omgang en mere ligeværdig konstituering med Fabrin i borgmesterstolen.”

– ”Det undrer os, at Venstre kan slippe af sted med at få en ekstra udvalgsformandspost i forhandlingerne selvom de lige har fået en lussing af vælgerne og tabt fem mandater. Det viser, Fabrin stadig vil styre kommunalbestyrelsens benhårdt, men også at partierne udenom Venstre med fordel kan blive bedre til at tale sammen – i stedet for som under det absolutte flertal at rette deres fokus mod Fabrin.”

– ”Men det hjælper ikke at sidde og surmule. Vi har tiden foran os og fortsætter indsatsen som konstruktiv opposition. LokalListen har en plads i samtlige politiske udvalg og kan offensivt præge den politiske dagsorden”

– ”Vi ser frem til at samarbejde om vores fælles mærkesager. Der er nu mange nye forskellige flertalsmuligheder. Og vi vil holde partierne op på de meldinger, de er kommet med i valgkampen. Vi kan f.eks. gøre noget for trafiksikkerheden i Dronninggårdskvarteret og Trørød i et samarbejde udenom Venstre.”

– ”Jeg glæder mig i øvrigt til at se ordlyden af konstitueringsaftalen. Står der, at Erik Fabrin er borgmester, eller at Venstre har borgmesterposten. Det sender et interessant signal om et muligt eller udsat generationsskifte i Venstre Rudersdal.”

LokalListen står til fire mandater

– ifølge Mandag Morgens prognose

– af Axel Bredsdorff, LokalListen

Ugebrevet Mandag Morgen har lavet en prognose for at se hvem, der vinder borgmesterposten i alle landets kommuner. Prognosen har brugt fire forhold:
1. “Valgvinden”, dvs. partiernes landspolitiske aktuelle styrke i meningsmålinger
2. “Borgmestereffekten” (siddende borgmestre er generelt populære)
3. At nogle stemmer forskelligt til folketing og kommune
4. De personlige stemmetal hos vigtige kandidater.

Der er således ikke lavet specifikke spørgeundersøgelser i hver eneste kommune, men lagt en lands-skabelon ned over de enkelte kommuner.

Nedenfor gengives Mandag Morgens tal, bearbejdet fra % til egentlige mandater.

Mandattallet ville ifølge prognosen blive således:
A: Socialdemokraterne: 3 mandater
B: Det radikale Venstre: 2 mandater
C: Konservative Folkeparti: 2 mandater
F: Socialistisk Folkeparti: 1 mandat
L: LokalListen Rudersdal: 4 mandater
V: Venstre: 11 mandater

Det ville betyde at alle partier på nær Venstre ville få præcis samme mandattal som ved sidste valg, også selv om antallet af mandater nu er 23 og ikke 27. De fire “mistede mandater” betaler Venstre (3) og Rudersdallisten (1). Matematisk er det interessant, at selv om SF fordobler sin stemmeandel fra 3,0 til 6,2% så løber de Radikale med det andet SF-mandat.

Prognosen viser at Venstres absolutte flertal bliver brudt, men som Mandag Morgen kort skriver: “Fabrin fortsætter”.

– Kunne vi forsigtigt håbe på at prognosen undervurderer vores stemmetal?
– Det ville lune med et femte mandat!
– Husk at stemme – og husk at stemme på LokalListen

Fabrin for evigt eller?

– af Axel Bredsdorff, på vegne af alle LokalListe-kandidater.

Til dette kommunalvalg er der kun to borgmesterkandidater i Rudersdal. Fabrin som betragter det som en selvfølge, at han fortsætter på posten efter 24 år og med absolut flertal. På den anden side står kandidaten fra kommunens næststørste parti, LokalListen. Vores kandidat Maria Steno tager udfordringen op for at vise vælgerne, der er et alternativ til Fabrin. I LokalListen mener vi ikke, man kan tale om et valg, hvis der ikke er noget eller nogle at vælge imellem. Ikke i Rudersdal og ikke andre steder.

I valgkampen har Socialdemokraterne, Radikale og Konservative da også erklæret det som et af deres mål at få brudt Venstres absolutte flertal, men det er desværre mundsvejr. På partiernes vælgermøde på Havartigården pegede de samme partier på forhånd på Fabrin som deres borgmesterkandidat. Så selv om Venstre mister det absolutte flertal beholder Fabrin med andre ord sit. Man må tro at Socialdemokraterne, Radikale og Konservatives spidskandidater til gengæld beholder de udvalgsformandsposter, de plejer at få bevilliget.

Som det ser ud nu, har vælgerne derfor kun én mulighed for ikke samtidig at stemme på Fabrin og Venstre, og det er at stemme på LokalListen. Det er ærgerligt, men sådan er det desværre indtil videre. Forhåbentlig vil der efter valget opstå nye muligheder for samarbejde, men det kræver din stemme.

Stem for forandring. Stem for mangfoldighed. Stem for at blive hørt. Stem på LokalListen.

bliv Hørt!

– af LokalListens kandidatgruppe.

LokalListen ønsker en åben og lyttende kommune – i hverdagen, i sagsbehandlingen og i den politiske proces. Det kræver, at Venstres absolutte flertal bliver brudt. Dét vil styrke din mulighed for at blive hørt og den politiske dialog, og det vil gøre det nemmere at gennemføre de nødvendige serviceforbedringer.

 Vi ønsker:
–  Samme skat, men ny prioritering
– Mere livskvalitet og nærvær i ældreplejen og mindre bureaukrati
– Renovering af daginstitutioner og skoler
– Højere personalenormering i daginstitutionerne
– CO2-neutral kommune senest om 20 år

LokalListen er i dag Rudersdals næststørste parti.
Vi er tværpolitiske, har eksisteret i 25 år og er de eneste i opposition til Venstre – og derfor eneste reelle valgmulighed, hvis du ønsker fornyelse.

Socialdemokratiet, Radikale og Konservative har allerede peget på Erik Fabrin som borgmester.

Tilgængelig offentlig transport

– af Lars Søndergaard-Nielsen, Det konservative folkeparti, Rudersdal og Anne Christiansen, LokalListen Rudersdal

I det næste halvår vil S-togs trafikken være påvirket af skinnearbejde, hvilket bla. betyder, at der vil blive sat busser ind på skiftende strækninger af s-togsnettet. Det er irriterende for alle s- togpassagerer, men for kørestolsbrugere, kan det betyde, at de bliver afskåret fra at benytte offentlige transportmidler.

Det er en uholdbar situation for borgere med et fysisk handicap, og DSB bliver nødt til at garantere tilgængelig transport i denne periode. Det burde være en selvfølge, men allerede nu volder det problemer for DSB at sikre tilgængeligheden. Der er for ofte og i lange perioder driftsstop på elevatorerne – det er blevet lidt bedre, men det er stadig ikke godt nok.

Den offentlige transport skal være for alle.