Tag-arkiv: vedbæk

Havbunden i Øresund skal selvfølgelig fredes

Axel Bredsdorff (formand for Byplanudvalget) (L) skriver:

_6Ned gennem Øresund giver Naturstyrelsen år efter år den ene gravetilladelse efter den anden. Sand og fyldsand pumpes op og efterlader havbunden med store kratere, med ødelagt bundvegetation og forsvundne fiskebanker. F.eks. blev der i 2012 fjernet mere end en halv million kubikmeter sand lige ud for Vedbæk Havn, og som mange vil huske havde Naturstyrelsen i 2013 reelt givet tilladelse til at NCC fortsætte deres oppumpning i området ud for havnen, nu blot i endnu større mængder. Sagen blev midlertidig stillet i bero efter protester, men også fra andre områder af Øresund kommer der nu indsigelser fra miljøfolk, erhvervsfiskere, lokale beboere og marine eksperter: Nu må denne miljøødelæggelse stoppe. Den eneste fornuftige løsning er at frede hele havbunden og stoppe for alle råstofudnyttelser i Øresund. Det har man gjort i den svenske del af Øresund, så hvorfor skal vi ikke gøre det samme?

Der er al mulig grund til at støtte den protestaktion, som løber af stablen fredag den 28. marts, hvor alt hvad der kan sejle (eller køre) opfordres til at begive sig til Christiansborg for kl. 13:00 at overbringe en protest mod de fortsatte ødelæggelser.

Læs mere på Facebookgruppen ”HJÆLP det maritime liv i Øresund”.

Natur: Gode nyheder

Axel Bredsdorff (L), medlem af Byplan- og Teknik-og Miljøudvalget, skriver:

Axel Bredsdorff (L)

Axel Bredsdorff (L)

Ny sti i Vedbæk/Trørød
Ét af de irriterende ”missing links” i vores lokale vandrestier er nu ved at blive etableret, når der udlægges en sti fra bagsiden af Trørød Kollegiet/Elleslettegård mod nordøst til Caroline Mathildestien. Stien udlægges som kombineret gang- og ridesti, af hensyn til de mange ryttere ikke mindst fra Elleslettegård. Stien er foreløbig tænkt i et gammelt udmatrikuleret vejtracé (”Smidstrupvej”), men med mulighed for et mere varieret stiforløb, efter aftale med de omkringboende. I LokalListen glæder vi os over alle stier, og her er det glædeligt, at der nu er vedtaget en stiføring der under alle omstændigheder kan lade sig gøre, så stien ikke strander på tovtrækkeri i lokalområderne.

Godt badevand i hele kommunen
Årets 8 badevandskvalitetsmålinger gav topkarakterer (”Udmærket badevand”) for alle vores badeområder, fra Øresundskysten til Furesø og Sjælsø. Ikke mindst fraværet af sygdomsfremkaldende alger i søerne er glædeligt, ligesom Øresundsstrandene slap for regnvandsoverløb, der kunne forhøje bakterieindholdet faretruende. Varmeste badevand blev målt i Furesøen ved Birkerød Roklub den 30/7 2012: 21,3 ºC.