Tilbud til og med de unge

Tillid, respekt og ansvar, også til de unge

”Ung i Rudersdal” skal være dér hvor mange unge er. Dvs. Ung i Rudersdal skal have både frihed og ressourcer til at tilpasse sig skiftende unge gruppers behov. Der skal være ressourcer til dele de unge efter alder, interesser og behov. Det er utopi at forestille sig klubtilbud kan matche både 12- og 25-årige inden for samme rammer.

Ligesom balancen mellem ressourcestærke unge med ønske om fritidsundervisning og væresteder sammenholdt med nødvendige sociale indsatser for andre grupper af unge skal findes. Begge gruppers behov skal tilgodeses. Der mangler helt generelt væresteder for unge i weekenderne. Ung i Rudersdal skal skabe rammer for at unge kan mødes i grupper.


Et initiativ som ”Café Birken” peger fremad, som eksempel på de unges selv-organisering og kommunens rolle som fødselshjælper. For de unge er det ekstra vigtigt, at der ikke er langt fra ord til handling. Her er det kommunens opgave at opfange de unges ideer og støtte dem i at realisere disse sammen med andre.Til de udsatte børn og unge er der brug for en styrket opsøgende og forebyggende indsats fra kommunen og brug for særlige klubtilbud og mentorordninger.

Vores unge skal opleve tryghed i hverdagen, og kommunen bør derfor styrke indsatsen med gademedarbejdere, i samarbejde med Natteravnene. Ikke mindst 2016/17 har vist at der også i vores lille smørhul er bander, der forsøger at indfange vores unge. På samme måde kan vi konstatere, at der handles med stoffer og konsumeres alkohol i stigende mængder. Vi er nødt til at erkende at sådan er virkeligheden også, og i samarbejde mellem socialforvaltning, skoler, forældre og politi sætte ind med massiv forebyggelse og information.

Vi deltager endelig gerne i et eftersyn af vores fremragende Musikskole, der især tilbyder undervisning og spil for de unge. Kan vi reducere ventelisterne? Kan vi opbygge en anden takststruktur? Kan flere samspilsgrupper få mere glæde af hinanden?.