Tonen i valgkampen – replik til Kristine Thrane

Hidtil har tonen i valgkampen egentlig været rimelig, både på valgmøderne, i de trykte medier og på facebook – det har nu fået en ende med dine skingre udgydelser om Lokallisten. Men i den tid, Lokallisten har eksisteret, fra længe før du trådte frem som socialdemokrat, har ingen kandidat for Lokallisten sagt eller ment, at pengene har det bedst i borgernes lommer, og det har aldrig, som i aldrig nogensinde, stået på vores hjemmeside. Jeg ved ikke, Hvor du har gravet den vilde påstand op, men jeg har en idé om hvorfor…

At man ikke kan regne med Lokallisten er en gentagen og udokumenteret A-B-V-påstand. At Lokalliste-medlemmerne ikke altid stemmer ens er rigtigt – de er forskellige og ikke altid helt enige – men i afstemninger, hvor der er noget væsentligt på spil, stemmer de ens. Hver gang. At de kan skifte mening undervejs i et sagsforløb – blive klogere, hedder det – fx som resultat af høringssvar, er også rigtigt, men det er vel derfor, man har høringer? Og selvfølgelig er vi glade for at slå så kraftigt igennem i budgettet og andre partiers valgprogrammer, men vi havde hellere set vores ideer og forslag positivt behandlet, da vi kom med dem.

Sten Troelstrup (L),

Formand for Lokallisten

Facebook
Twitter

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *