Trafiksikkerhed

Trafik – sats på cykler og sikkerhed

  • Cykelstierne skal holdes vedlige, så de er til at cykle på.
  • Supercykelstier, hvor der er mange cyklister.
  • Bilernes hastighed skal sættes ned med bump, chikaner, 2 – 1 veje og andet, også på trafikveje, hvor der er mange ’bløde’ trafikanter.
  • Gode cykelveje til stationer, institutioner, fritidstilbud, skoler og butikscentre, og cykelstativer nok.
  • Løbende udvikling af den kollektive trafik efter borgernes konkrete behov.
Trafiksikkerhed

Biltrafikken stiger og stiger. Overordnet kan vi ændre på dette ved hjælp af to greb: Dels ved at sørge for at den kollektive trafik indrettes, så den tilgodeser de, der skal pendle til og fra arbejdet så også bilejere bliver fristet til at lade bilen stå. Dels ved at forbedre forholdene for cyklister, både hvad angår flere, trygge cykelstier og god belægning på de eksisterende.

Kommunen kan også dæmpe biltrafikken ved at koncentrere nyt byggeri ved trafikknudepunkterne og ved at sørge for, at der overalt er kort afstand til daginstitutioner, skoler og dagligvareindkøb. Der skal etableres et sammenhængende net af sikre cykelveje til skoler og fritidstilbud, så forældre trygt kan sende deres børn af sted på egen hånd. Cykelstierne skal samtidig gøre det let at nå frem til offentlig og privat service, til dagligvarebutikker og til kommunens skove og naturområder, så flere får lyst til at bruge cyklen til de kortere ture.

Bilisternes mulighed for at komme hurtigt frem skal afvejes mod trafiksikkerheden – og hvor hastigheden er for høj – også på vores trafikveje – må der reguleres med skiltning, signaler, bump, chikaner, forsætninger og rundkørsler. Mange af vores veje kan være svære at komme over, og denne barriere-effekt bør vi i stigende grad være opmærksom på ved at lave sikre overgage. På samme måde skal vi være meget opmærksomme på støjgener fra vejene, hvorfor det må være reglen frem for undtagelsen at der anvendes støjdæmpende asfaltbelægninger.