Anne Christiansen

Jeg er uddannet biolog, hvilket afspejler sig i min interesse for naturen, hvordan vi både kan beskytte og benytte den. Den store interesse, der er kommet for at øge biodiversiteten, er meget positiv.

Mine to børn er vokset op her i kommunen med alt, hvad der hører til det – daginstitution, skole, SFO, gymnastik, fodbold osv.

Jeg har i mange år arbejdet i en arbejdsløshedskasse – senest som projektchef. Som person er jeg nysgerrig, har let ved at undres og går efter at finde løsninger.

Lige nu er jeg formand for Byplanudvalget og sidder desuden i Miljø- og teknikudvalget samt økonomiudvalget. 

·         Handling på klimaområdet. Vi har snakket meget, nu skal der handles.

·         Rent vand. Rent drikkevand er ikke en selvfølge. Vi skal have gjort hele kommunen giftfri – også de private haver. Gerne gennem grundvandsmarker. Men. også vandet i vandløb, søer og Øresund skal være rent. Derfor skal vi begrænse det spildevand, der løber over ved voldsomme regnskyl. Tænk at kunne bade i alle vores mange søer.