En god start

Det gode børneliv

Det er så banalt, som det kan blive – børnene er vores fremtid, og de har krav på, at vi gør, hvad vi kan, for at sikre dem en god barndom. Forældre, der har brug for støtte og hjælp, skal have den, og de kommunale pasningstilbud skal være meget mere end bare dét.

Der skal være garanti for en dagpleje- eller daginstitutionsplads når barselsorloven udløber, og pasningstilbuddene skal være fordelt geografisk over hele kommunen, så man kan få en plads i sit nærområde. Der skal være en mangfoldighed af tilbud, både dagpleje, små og mellemstore institutioner, skov- og naturbørnehaver, fordi børn er forskellige, og der skal være stor fleksibilitet i åbningstiderne.

Den lovbestemte minimumsnormering et netop et minimum, og det skal være synligt ude i institutionerne, i børnehøjde, at den er opfyldt, ikke kun i et regneark. Institutionerne skal have råderet over deres ressourcer, og nok af dem, så de i samarbejde med forældrene kan sørge for de bedst mulige rammer for børnenes tryghed, trivsel og fysiske, sociale og intellektuelle udvikling.  

Børn der har behov for særlig hjælp og støtte skal have det hurtigst muligt, uden at vente på årelang udredning jf. Serviceloven. Der skal knyttes socialrådgivere til institutionerne for at styrke det forebyggende arbejde, som det allerede er sket på skolerne, og samarbejdet mellem daginstitutioner, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), øvrige kommunale aktører og forældrene skal være ligeværdigt, respektfuldt og til barnets bedste.