Erhvervslivet og kommunen

Kommunen skal være mere aktiv i dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv. Der er mange eksempler andre steder på at kommuner, virksomheder og private investorer går sammen om at drive byudviklingsprojekter med afsæt i en fælles interesse i at forbedre lokalsamfundet. I Rudersdal med de mange mindre og større lokalsamfund har vi her et uforløst potentiale i de mange resursestærke virksomheder i kommunen. Samarbejdet opdyrkes bedst ved at intensivere dialogen, kommunikere bedre om kommende projekter afholde fælles konferencer og erhvervsmesser, for blot at nævne nogle få muligheder.

Vi mener, at den erklærede målsætning om at være ’landets bedste bokommune’ skygger for en mere aktiv erhvervspolitik. I den klassiske fortolkning af denne vision optrådte erhvervslivet ikke med ét ord – dét har vi fået lavet om på. Rudersdal har nu en overordnet erhvervspolitik, en hurtigere byggesagsbehandling, en opsøgende indsats overfor virksomheder, der ønsker at indskrænke/udvide, halvårlige erhvervsprisuddelinger osv. Vi skal gøre meget mere, lade os inspirere af hvordan andre løser opgaven og blive bedre til at lytte til erhvervslivets interesseorganisationer ved at åbne kommunen og dens administration op for erhvervslivets initiativer. Vi skal gøre det mere attraktivt for nye og etablerede virksomheder at slå sig ned i Rudersdal, bl.a. ved at give dem én kontaktperson i kommunen, der klare alle deres spørgsmål, problemer og henvendelser.