Erhvervsområder og bymidter

Rudersdal har en meget stor andel af veluddannede og ressourcestærke borgere, og vores kommune bør derfor være et oplagt sted for videnstunge, kreative eller hurtigt voksende virksomheder at etablere sig. Både disse virksomheder og kommunens borgere har samtidig behov for et veludviklet netværk af mindre virksomheder og håndværkere til at opfylde deres dagligdags behov. Denne symbiose er vigtig for at opretholde og forbedre forholdene for både borgere og virksomheder og for at skabe nye arbejdspladser.

Både Dansk Industri og SMV Danmark placerer Rudersdal i den lidt kedelige del af ranglisten i forhold til erhvervsvenlighed. Selv om det ikke er udtryk for en absolut sandhed er det næppe tilfældigt hvor kommunen ligger, og særligt i forhold til de områder, hvor kommunen scorer lavt, skal der sættes ind. Samtidig er det vigtigt, at virksomhederne lever op til deres ansvar over for vores klima, reducerer ressourceforbruget, øger genanvendelse og genbrug og viser socialt ansvar ved at ansætte flexjobbere og tilbyde virksomhedspraktikker.

Kommunen skal forbedre kendskabet til erhvervshuse, den kommunale støtte og rådgivning og sagsbehandlingstiden og gøre kommunale udbud og udliciteringer mere attraktive for små og mellemstore virksomheder.

Det er nødvendigt at sørge for at nye arbejdspladser ligge tæt på stationerne og i andre trafikmæssigt velbeliggende områder. Samtidig kan nogle af de ældre erhvervsområder med fordel omdannes til nye boligområder, der kan give plads til børnefamilier, ungdoms- og seniorboliger.

Butikshandelen skal udvikles, så det i alle kommunens bysamfund er muligt at nå et dækkende udbud af dagligvarer til fods og/eller på cykel. I de større centre – Birkerød, Holte, Nærum og Vedbæk – skal der være mulighed for at udvide eller omplacere butikker. Vi skal åbne op for en mere fleksibel udnyttelse af butikslokaler ud til gaden, så vi undgår tomme facader. Kommunen bør overveje at flytte egne aktiviteter ud i bymidterne for at generere mere liv. Samarbejdet med butiksindehavere og ejendomsejere skal udbygges for at koordinere de forskellige indsatser og for at skabe fælles forståelse af den ønskede udviklingsretning. I de mindre bysamfund (fx Trørød, Bistrup og Gl. Holte) skal der være mulighed for at udvikle og udvide de lokale butikker, så de fortsat kan drives lønsomt.