Integration af flygtninge

Lokallistens politik:

Kommunen skal være imødekommende overfor flygtninge og hjælpe dem til at blive fuldgyldige medlemmer af samfundet. I skolen skal der være særlig opmærksomhed på sprogundervisning for de tosprogede. Det har vist sig at børns integration fremmes betydeligt ved at de bliver aktive i fritidsforeninger, sport eller kultur. Her kunne kommunen tilbyde et ”fritidspas”, fx 100 kr/mdr pr barn, så økonomi ikke blev en begrænsende faktor for de nye børns deltagelse i foreningslivet. Sprogcentre, jobcentret, de mange frivillige og det lokale erhvervsliv skal arbejde sammen om at skaffe tilflyttere i arbejde, og kommunen skal også tilbyde virksomhedspraktikpladser. Kommunen kan gå foran ved at ansætte flygtninge, hvor det giver mening.

Vi skal ikke være bange for også at stille krav til vores nyankomne, fx om at de følger danskundervisning og at de aktivt arbejder på at blive integreret på arbejdsmarkedet. Det store antal flygtninge og indvandrere vi fik i 2015/16 er nu alle i permanente eller midlertidige boliger. Hvis flere skal ud i permanente boliger må vi dels sikre at der er flere almennyttige boliger, de kan betale og dels sikre at de kommer ind på arbejdsmarkedet så de kan betale for boligen. Kommunens boligsociale indsats er et skridt på vejen, og skal følges op af målrettet indsats for at skaffe de nye borgere et arbejde og en uddannelse.

To af vores større midlertidige indkvarteringssteder (Skovly og Nordvanggård) skal på kort og længere sigt afvikles, og en del af disse beboere kan finde boliger i de mindre huse i forbindelse med Egebækskolen. I Lokallisten er vi meget opmærksomme på at indkvarteringsstederne ikke må udvikle sig til at blive store lukkede ghettoer, så det er også vigtigt at vi bevarer de mange små midlertidige boliger spredt rundt i kommunen. Vi skal som kommune støtte op om det meget værdifulde arbejde frivillige bidrager med for at hjælpe vores flygtninge ind i vores samfund.