Kultur & fritid

Idræt, foreningsarbejde, musik, aftenskoleundervisning, foredrag, kunstoplevelser – det er alt sammen med til at gøre Rudersdal Kommune til et godt sted at leve. Og uden aktiv deltagelse fra mange engagerede frivillige går det hele i stå.  

Idræt og sport skal være let tilgængeligt og byde alle velkomne. Vi ser det som kommunens ansvar at skabe gode rammer og velfungerende faciliteter og mødesteder i alle kommunens bysamfund. Også de kommunale institutioners sports- og legepladser skal uden for åbningstiden være tilgængelige for lokalsamfundene.

Alle børn skal have mulighed for at deltage i fritidslivet, uanset om familiens økonomi er trængt. 

Kommunen skal støtte med uddannelse af trænere/ledere og med bookingsystemer, som optimerer udnyttelsen af faciliteterne, og kommunen skal være klar til at imødekomme nye behov og ønsker.

På kulturområdet har kommunen ansvar for de etablerede institutioner, som drives professionelt: Biblioteker, kulturhuse, biografer og museer. Men også her er et samarbejde med frivillige uundværligt, eksempelvis omkring lokalhistorisk arbejde eller kulturelle arrangementer. Og derudover blomstrer kultur- og fritidslivet i en skov af frivillige foreninger, hvor interessefællesskab og netværk sikrer mangfoldigheden. Her er det kommunens opgave at understøtte, hvor det er nødvendigt – men også at prioritere støttekronerne, så der er plads til nye initiativer fra græsrødderne. 

Og i samarbejde med skolerne skal alle børn introduceres til musik- og billedskole.

Lokallisten er imod den centralisering og omprioritering af biblioteksvæsenet, der er sket i de seneste år, hvor alle ansatte har fast arbejdssted på et “hovedbibliotek”, og arrangementsvirksomheden er i højsædet, mens bogindkøb, materialekendskab og ’betjeningstid’ på filialerne er stærkt beskåret, og Vedbæk Bibliotek helt er nedlagt. Det vil vi have rettet op på.

Planen om at bygge et helt nyt museum til Vedbækfundene er ambitiøs, og vi er skeptiske over for, om samlingen – selv om den er unik – kan bære et helt museum, og om den fulde fondsfinansiering, som var en forudsætning for planen, kan realiseres.

Gl. Holtegårds drift har igennem de seneste år været afhængig af midler fra Breda-fonden, som nu er udtømt – og vi forventer en fordomsfri diskussion om stedets fremtid i kommunalt regi.

Mange idrætsfaciliteter er nedslidte, og der forestår hårde prioriteringer på anlægsbudgettet. Vi mener, at et udvidet samarbejde med idrætsforeningerne om finansiering bliver en nødvendighed, eksempelvis omkring en eventuel ny svømmehal, nyt klubhus, nye tennis- eller padel-baner eller etablering af disc-golf. Og den nye idrætshal i Holte, som foreningerne trænger til, skal naturligvis ligge der hvor foreningerne synes, at det giver mest synergi.

Ved anlæg af nye faciliteter eller renovering af eksisterende skal miljøhensyn altid indgå i planlægningen.