Miljø

Bæredygtig miljøpolitik

De voldsomme regnskyl belaster kloaksystemet, og der sker overløb til søer og åer. Dermed forringes vandkvaliteten. Det er besluttet at Holte-området skal separat-kloakeres, men det tager mange år før resultaterne af dette kan ses. Også derfor et stadig godt, hvis så mange som muligt nedsiver regnvandet lokalt i stedet for at lede det til kloakken. Målet er, at man kan bade i rent vand i vores mange søer.

Kommunen er blevet giftfri på egne arealer. Nu skal resten følge med. Man kan forsøge med ”Frit lejde” for at aflevere evt. pesticider på genbrugsstationerne. Målet er giftfrit drikkevand.

Saltning af vejene sker i dag med almindeligt vejsalt; men der findes mere miljøvenlige alternativer.  

Støj er en stigende irritation. Den kommer fra motorvejene, togene, bilerne på de mindre veje, varmepumper, diesel- eller benzindrevne maskiner. Løsningerne kan være støjvolde, støjdæmpende asfalt, elbiler. Både kommunen og private bør gå efter de mest støjsvage maskiner. Der kan i lokalplanerne stilles krav om, at varmepumper ikke må opsættes for tæt på skel.