Politisk kultur

Den politiske og forvaltningsmæssige kultur skal bygge på åbenhed og tillid

Det særlige ved Lokallisten er, at vi uden en landspolitisk overbygning står frit til at basere vores beslutninger på lokale forhold og erfaringer, i dialog med borgerne og med øje for udviklingen i verden omkring os. Vi ser åbent og nuanceret på problemer og muligheder, og vi ønsker en fordomsfri politisk debat.


I langt de flest sager kan borgerne blive inddraget fra starten – både i afdækning af problemer og i udvikling af løsninger. I en kommune som vores er der mange, som kan bidrage med nye idéer og kvalificere vores beslutninger – ikke mindst de aktive, som selv tager ansvar i vuggestuen, børnehaven, skolens klasseråd og bestyrelse og de mange sociale og kulturelle foreninger.
Lokallisten vil fremme borgernes involvering i den daglige forvaltning af vores fælles anliggender, og kommunen skal være med til at skabe gode rammer for selvorganisering af aktiviteter og løsninger.