Lokallisten – Nærmest dig

Matilde Broberg Ekstrøm

Matilde Broberg Ekstrøm

Jeg stiller op som kandidat for Lokallisten Rudersdal til Kommunalvalget 2021. Jeg glæder mig til fremover at dele mine ambitioner for Rudersdal Kommune og mit […]

Bekymring for de sammenlagte skoler i Rudersdal

Bekymring for de sammenlagte skoler i Rudersdal

Khaled Mustapha Kandidat til KV21 for Lokallisten Andedammen 1, 3460 Birkerød Debat Skolesammenlægningerne blev gennemført af et politisk flertal bestående af Venstre, Socialdemokraterne og Radikale […]

Krokodilletårer omkring et nyt center i Kokkedal

Krokodilletårer omkring et nyt center i Kokkedal

Luc de Visme, kandidat for Lokallisten for KV21 I Frederiksborg Amts Avis den 25. juni begræder borgmestrene i hhv. Hørsholm og Rudersdal i et høringssvar, […]

Beslutningen om Sjælsøhallen bør omgøres

Beslutningen om Sjælsøhallen bør omgøres

Rudersdal: Et ikke overvældende flertal i kommunalbestyrelsen har nu besluttet sig for, at Sjælsøhallen skal rives ned, og at der skal bygges et børnehus på […]

Daginstitutioner og Pædagogmangel

Daginstitutioner og Pædagogmangel

Her i Lokallisten mener vi at vores daginstitutioner trænger til et løft. Både når det kommer til normeringer i de enkelte institutioner, og når vi […]

Arealbesparelser, befolkningsprognoser og covid-19

Arealbesparelser, befolkningsprognoser og covid-19

Rudersdal: I Rudersdal blev det for nogle år siden vedtaget at »spare« 10 procent af kommunens indendørs arealer væk, og bestræbelsen på at nå dette […]

Sjælsøhallens fremtid må gentænkes

Sjælsøhallens fremtid må gentænkes

Rudersdal: Siden efteråret har Lokallisten i flere sammenhænge prøvet at skabe offentlighed, interesse og opbakning til de tanker og ideer som lokale idefolk har gjort […]

Jeg stiller op for Lokallisten

Jeg stiller op for Lokallisten

Mit navn er Khaled Mustapha (Facebook side). For mig betyder Birkerød hjem. Her er min hverdag, mine børns start på livet, mine venskaber, og det […]

Bibliotekets tvivlsomme prioriteringer

Bibliotekets tvivlsomme prioriteringer

(Fra Frederiksborg Amts Avis den 27.04.2021 – Debatindlæg af Mona Madsen) Hvis man spørger folk, hvad et folkebibliotek først og fremmest er til for, svarer […]

Skriverier bekræfter at der er brug for Lokallisten

Skriverier bekræfter at der er brug for Lokallisten

Af Anne Christiansen (L), Formand for Byplanudvalget og Sten Troelstrup (L), Formand for Lokallisten Tak til Jens Bruhn og Lone Gregersen for al opmærksomheden i […]

Ny kandidat for Lokallisten

Ny kandidat for Lokallisten

I Lokallisten er vi glade for at kunne præsentere Morten Noppenau som en af vores nye kandidater til kommunalvalget i november. Morten bor i Birkerød. […]

Åben proces om Marina-grunden

Åben proces om Marina-grunden

Debat i Frederiksboprg Amts Avis- 07. april 2021 Af Sten Troelstrup, Formand for Lokallisten i Rudersdal, Marina-grunden i Vedbæk er skudt til hjørne. Det er […]

Hvad er normeringerne i vores daginstitutioner egentlig?

Hvad er normeringerne i vores daginstitutioner egentlig?

Debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis den 9. april 2021 Der har den seneste tid været en del debat angående normeringerne i vores daginstitutioner. Det skyldes, […]

Fin og lang proces om udviklingen af Nærums bymidte

Fin og lang proces om udviklingen af Nærums bymidte

Debat i Frederiksborg Amts Avis – 10. april 2021 kl. 10:42 Af Anne Christiansen (L), Formand for Byplanudvalget i Rudersdal »Forslag til Rammelokalplanen for Nærum […]

Matilde Broberg Ekstrøm

Jeg stiller op som kandidat for Lokallisten Rudersdal til Kommunalvalget 2021. Jeg glæder mig til fremover at dele mine ambitioner for Rudersdal Kommune og mit engagement i Lokallisten i Rudersdal med jer!

Mit navn er Matilde Broberg Ekstrøm, og jeg er stolt over, at have muligheden for at stille op som kandidat for Lokallisten i Rudersdal.

En kommune som Rudersdal, der går på tværs af mange mindre lokalsamfund og som favner bredt fra skov og mark til hav og strand har brug for en stærk kommunalbestyrelse, der for alvor forstår at lytte til borgerne.

-> Fortsættelse: her

Der sker noget

TEAM Lokallisten

Selfie taget hos Anne, som bliver spidskandidat: fra venstre foran: Mona, Anne, Luc, Matilde; anden række: Birgitte, Khaled, Morten og Keld – et stærkt hold klar til valgkampen.

Tre nye kandidater

Morten, Matilde og Khaled

Her i Lokallisten mener vi at vores daginstitutioner trænger til et løft. Både når det kommer til normeringer i de enkelte institutioner, og når vi ser på de arbejdsforhold der tilbydes de ansatte.
Vi deler IKKE Jens Ives mening om, at det ikke er muligt at finde kvalificeret arbejdskraft. Det er at opgive på forhånd på trods af, at man kender løsningen. Det duer ikke og skader vores institutioner.

I stedet foreslår vi følgende:
1. Fremrykning af minimumsnormeringerne.
Med mere personale bliver det også nemmere at fastholde dem vi har.
2. Målrettet rekruttering til uddannelsesstillinger.
Med uddannelsesvejledere der kan arbejde på tværs af institutioner, kan vi hurtigere få uddannet flere pædagoger.
3. Mere selvbestemmelse til institutionerne.
Lydhørhed over for ansatte, bestyrelse og forældreråd vil forbedre arbejdsmiljøet og øge arbejdsglæden.
4. Mangfoldige daginstitutioner med lokal forankring
Adgang til natur, musik og kreativitet giver en stærk identitet og tilhørsforhold.
5. Undgå store institutioner og børnefabrikker
For store daginstitutioner mister identiteten og kommer til at begrænse selvbestemmelsen.
Dette og mange andre forslag til forbedringer af vores daginstitutioner er hvad vi i Lokallisten har kæmpet for i årevis og hvad vores nye kandidater Morten, Matilde og Khaled vil kæmpe for i fremtiden

Mit navn er
Khaled Mustapha (Facebook side)

For mig betyder Birkerød hjem. Her er min hverdag, mine børns start på livet, mine venskaber, og det er her, jeg kender folk og steder. Det er her jeg følger mine børn til sport og her, jeg engagerer mig på deres skole, her jeg træner old boys boksning og her, i naturen og skovene, jeg går tur med min hund. Her jeg oplever at være del af et fællesskab. Sådan er det også for folk andre steder i Rudersdal – vi bor i Holte, Høsterkøb, Søllerød, Nærum, Birkerød eller et af de andre lokalsamfund og engagerer os i det nære, og det er vigtigt, at vi bevarer og styrker de særlige lokale miljøer. Det er et af de mål, jeg stiller op for – jeg vil arbejde for at skabe rum og økonomi for lokale initiativer, aktiviteter og fællesskaber, for bedre kollektiv transport til alle lokalsamfundene og gode cykelstier til skoler og fritidstilbud. Et andet mål er vores børn og unge. Som far til piger på 11 og 14 og som uddannet pædagog og familiebehandler har jeg både personlig og faglig indsigt i de tilbud, kommunen prioriterer, og dér er plads til forbedring! Stort er ikke godt for alle børn og unge, og det er vigtigt at kommunen har de rigtige tilbud til alle børn/forældre. Det gælder skolerne, som i dag ikke får ressourcer nok til at niveaudele, tilbyde ekstra hjælp til elever, der hænger bagud i et fag, og inkludere børn med særlige behov. Og det gælder udenfor skolerne, hvor vi skal have større opmærksomhed på børn med brug for en social indsats og på de alt for mange unge, der kæmper med en psykisk sårbarhed. Vi skal lære af, hvordan andre kommuner samarbejder med civilsamfundet om at skabe trygge rammer for sårbare unge, skaffe dem et fritidsjob o.a. Der er meget, der går godt i Rudersdal, bl.a. fordi vi har mange ressourcestærke borgere, men ambitionen må til stadighed være at styrke velfærden også for dem, der har særlige behov og udfordringer.

Læs mere her: –>

Morten

I Lokallisten er vi glade for at kunne præsentere Morten Noppenau som en af vores nye kandidater til kommunalvalget i november. Morten bor i Birkerød. Han er 34 år gammel, gift og far til Martin på 4 år. Han er uddannet maskiningeniør fra DTU og arbejder nu som kundeansvarlig inden for den tekniske branche. Tidligere har han boet og arbejdet bl.a. i Ungarn, Tyskland og Angola – nu har han slået sig permanent ned i Rudersdal, og det har vakt lysten til at engagere sig lokalt.Han har været engageret i Lokallisten et stykke tid, han har mange ideer til hvordan vi får sat mere liv i vores politiske arbejde, og han har stor lyst til at komme rigtigt i gang. Morten vil noget med lokalpolitik, og interessen for at komme helt ind til kernen og gøre en forskel i den grad tilstede.Morten vil især kæmpe for at forbedre forholdene for Rudersdals skoler og institutioner, så vi kan blive Danmarks mest attraktive kommune for børnefamilier.Han vil samtidig fokusere på Rudersdals grønne profil og miljø, og med sin tekniske baggrund og sin erhvervsmæssige erfaring, har han et godt udgangspunkt for at være med til at skubbe til udviklingen på disse områder. Det vil styrke Lokallisten at vi har fået Morten med ombord, og vi ser meget frem til valgkampen.
Følg Morten og læs mere på hans Facebook side her: https://bit.ly/31a136k

Vi har brug for dig 

 

 

 

Læs opfordring fra formanden for Lokallistens bestyrelse:
her –>


Lokallistens tre medlemmer af kommunalbestyrelsen


(fra venstre til højre)

Anne Christiansen, Formand for Byplanudvalget, medlem af Miljø- og teknikudvalget, Økonomiudvalget og Bycenterudvalget

 

Trine Dybkjær, Medlem af: Børne- og Skoleudvalget, Erhvervsudvalget.

Mona Madsen, Medlem af: Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget

Mere information –>

 


Som uddannet biolog er Anne politiker med forkærlighed for naturen

Rudersdal – 08. marts 2020 . Af Joram G. Menzer
 
 

Som uddannet biolog har ture i naturen stor værdi for Anne Christiansen (LL), der ofte er bevæbnet med sin svampekniv med det røde skaft og den lille pensel på toppen, som bruges til at børste jord af svampene.

Svampene er således et udsat bytte, når Anne Christiansen bevæger sig i ud i skoven, hvilket hjemmet i Birkerød også bærer præg af, idet et sandt lager af poser med tørrede svampe er at finde på køkkenborde, i skabe og i fryseren.

– Jeg elsker at gå i skoven og finde svampe, konstaterer Anne Christiansen.

Med job som projektchef i Magistrenes A-kasse bruger hun da også mest sin uddannelse som biolog på hobbyniveau. Og når nu hun ikke kan få stillet sin glæde ved naturen gennem arbejdet, er hendes fritidsture endnu vigtigere.

– Jeg kan stadig blive dybt fascineret, når jeg ser nye græssorter, forklarer Anne Christiansen med et grin.

Nu kommer hun måske til at sætte endnu højere pris på turene i skovene, idet hun med årsskiftet fik endnu et hverv at tage sig af.

Her overtog hun nemlig Axel Bredsdorffs (LL) plads i Rudersdal Kommunalbestyrelse og som formand for Byplanudvalget, da han efter 34 år i kommunalpolitik takkede af.

Anne Christiansen er dog langt fra nogen nybegynder i kommunalpolitik.

I 1984 var hun således – sammen med Axel Bredsdorff – med til at stifte Lokallisten, og hun har af to omgange været formand for Børne- og Skoleudvalget i Birkerød Byråd.

Og selvom Anne Christiansen ikke kommer fra en familie, hvor det politiske engagement er indskrevet i familiens DNA, har hun beskæftiget sig med politik i det meste af sit liv og var i sin skoletid medlem af elevrådet.

– Lysten til at være med til at skabe forandring har jeg nok altid haft, siger Anne Christiansen.

Anne Christiansens forkærlighed for naturen vil hun forsøge at bære ind i det politiske arbejde, hvor hun blandt andet vil arbejde for et Rudersdal, der fortsat har fokus på grønne arealer.

– Der er meget få steder i kommunen, hvor man ikke inden for ganske kort tid kan nå ud til grønne arealer, og det mener jeg, er en kvalitet, som vi skal kæmpe for at bevare, siger Anne Christiansen.

Derudover vil hun gerne have en kommune, som er attraktiv for familier at bosætte sig i.

– For mig at se er det enormt vigtigt, at der bliver plads til børnefamilierne, og at de får mulighed for at bor her. Det skal ikke blive sådan et senior-reservat. Vi skal have en god alderssammensætning, for det er det, der giver liv i kommunen, siger Anne Christiansen, der supplerer:

– Derfor er det først og fremmest vigtigt, at børnefamilierne har råd til at bo i Rudersdal Kommune, men det er også utrolig vigtigt med gode daginstitutioner og skoler i nærområdet – det er det vigtigste for at tiltrække børnefamilierne. Derudover tror jeg også, at det betyder meget, at der er gode og attraktive kultur- og fritidstilbud. 

Rapport fra forrige årsmøde:

 

Læs alle vores læserbreve.

Læs mere om vores tre mærkesager (Klik på billederne)